+421 948 432 899

Dotácie

Máme oprávnenie pre inštaláciu technológií a uzatvorenú zmluvu so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou pre projekt Zelená domácnostiam.

Produkty s možnosťou dotácie

Aktuálne ponúkame možnosť návrhu a realizácie tepelných čerpadiel s možnosťou využitia získanej poukážky pre program Zelená domácnostiam. Dotácia je podľa výkonu tepelného čerpadla stanovená do max. hodnoty 3700 €.

Ako dotáciu získam?

Na základe harmonogramu na www.zelenadomacnostiam.sk, je v prípade splnenia podmienok dotačného programu možné zažiadať o poukážku a tú si je možné následne uplatniť pri realizácii technológie tepelného čerpadla.

Na základe harmonogramu na www.zelenadomacnostiam.sk, je v prípade splnenia podmienok dotačného programu možné zažiadať o poukážku a tú si je možné následne uplatniť pri realizácii technológie tepelného čerpadla.
Zelená domácnostiam