+421 948 432 899

Klimatizačné systémyTechnológie na úpravu vnútornej klímy budov sa stávajú už aj v našich zemepisných šírkách čoraz používanejšími. Prvotne sú určené na reguláciu vnútornej teploty v miestnosti, hlavne v letných mesiacoch. Aj pri vysokej kvalite v súčastnosti používaných stavebných materiálov, tepelných izolácií, či okien dochádza po určitom čase k prehriatiu vnútorného priestoru. Riešením tohto stavu je práve klimatizácia.


Menej známym faktom pre bežných užívateľov je možnosť využitia klimatizácie aj na kúrenie. Keďže pri obidvoch procesoch (chladenie, kúrenie) je ako zdroj tepla využívaná energia okolitého vzduchu, systém pracuje veľmi úsporne v režime tepelného čerpadla.

Značky firiem

Pri riešení požiadaviek investora na klimatizáciu spolupracujeme s viacerými renomovanými výrobcami, akými sú napr.:Splitové klimatizácie

Základným zariadením klimatizačných technológií je splitová klimatizácia (z angl. split = rozdeliť). Jedná sa o zostavu dvoch jednotiek, a to vnútornej a vonkajšej, ktoré sú vzájomne prepojené elektrickým (silovým) vedením, komunikačným káblom a dvojicou (plynná a kvapalná vetva) spravidla medených, tepelne izolovaných potrubí pre prenos chladiaceho média . Vonkajšia, tzv. kondenzačná jednotka získava tepelnú energiu z okolitého vzduchu, ktorú za pomoci kompresora dopraví jednou z potrubných vetiev do vnútornej jednotky.


Táto získanú energiu odovzdá do priestoru, chladiace médium zbavené energetického potenciálu putuje naspäť do vonkajšej jednotky, kde sa celý cyklus zopakuje.


Tento proces funguje za pomoci spomínaného chladiaceho média, ktorého podstatnou vlastnosťou je možná premena z kvapalného skupenstva na plynné a naopak, čím je schopné na jednej strane naakumulovať tepelnú energiu a na druhej strane ju odovzdať. Najväčšiu skupinu v splitových klimatizáciách tvoria tzv. RAC (residential air condition) – bytové klimatizácie, kde vnútorná jednotka je v nástennom vyhotovení.Multisplitové klimatizácie

Na rovnakom princípe ako splitové klimatizácie sú založené aj multisplitové riešenia. Ako už aj názov naznačuje, je tu použitých viacero jednotiek. Čiže sa jedná o minimálne dve vnútorné (podľa zvoleného výrobcu ich môže byť až 9), ale vždy len v pomere k jednej vonkajšej, ktorá je výkonovo prispôsobená súčtu výkonov vnútorných jednotiek.


Výhodou tohto systému je len jedna vonkajšia jednotka a taktiež typová variabilita použitých vnútorných jednotiek. Ovládanie ktorejkoľvek vnútornej jednotky je riešené samostatne vlastným ovládačom – nezávisle na ostatných.Komerčné klimatizácie

Sú to splitové klimatizácie, mimo kategóriu RAC. Tieto majú označenie CAC (comercional aircondition). Patria sem všetky ostatné typy vnútorných jednotiek (kazetové, podstropné, parapetné,kanálové...), prípadne aj nástenné jednotky s veľkým výkonom (napr. 10 kW a viac).


Táto trieda sa využíva hlavne v komerčných priestoroch, kde je potrebný vyšší výkon a dizajnové kritérium nie je najdôležitejšie (kancelárie, sklady, výrobné priestory , jedálne a pod.).

Účinnosť a efektivita klimatizačných systémov

Tak ako je bežné napr. pri cenách áut, elektroniky, bielej techniky, je i pri klimatizáciách z tohto pohľadu rozhodujúca kvalita vyhotovenia. Tá ma vplyv na životnosť, účinnosti, efektivitu, technologickú vyspelosť, dizajnové vyhotovenie, hlučnosť, záruku.


Aktuálne sa uvádzajú účinnosti ako SEER – sezónny koeficient v režime chladenia a SCOP – sezónny koeficient v režime vykurovania.
Uvedené koeficienty uvádzajú pomerové číslo medzi vyprodukovaným výkonom zariadenia a jeho príkonom a to počas celej sezóny. Čiže ak bol v tomto období výkon napr. 5 000 kW a príkon 1 000 kW, tak koeficient je 5.


Ako to funguje?

Zjednodušene je možné prirovnať princíp klimatizácie k fungovaniu chladničky - teplo je odoberané z vnútorného priestoru a odvádzané dovonkajšieho priestoru za pomoci chladiaceho média, poháňaného kompresorom. Tak isto sa odoberá teplo z miestnosti (ochladzuje sa) a je odvádzané potrubím cez obvodovú stenu budovy pomocou vonkajšej jednotky.