+421 948 432 899

Tepelné čerpadláVeľmi populárnymi technológiami určenými primárne na zabezpečenie vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody sú tepelné čerpadlá.
V princípe pracujú totožne ako klimatizačné jednotky, avšak získanú tepelnú energiu z vonkajšieho prostredia neodovzdávajú priamo vzduchu v priestore, ale ďalšiemu médiu – obyčajne je ním voda.


Znova hovoríme o transformácii tepelnej energie z jedného priestoru do druhého, zdrojov v tomto prípade poznáme viacero.
Môže to byť vzduch, voda, alebo zem. Podľa toho určujeme o aký typ TČ ide.
Varianty sú: vzduch – voda, zem – voda, voda – voda. Voda je kvalitným zdrojom, získavaná z vrtu má nezávisle od ročného obdobia stabilnú teplotu (vždy nad bodom mrazu). Zem v určitej hĺbke odovzdáva tepelnú energiu tiež v pomerne konštantnej úrovni.


Vzduch vo vonkajšom prostredí je na tom najhoršie – jeho teploty v zimnom období klesajú hlboko pod bod mrazu, takže pre získanie potrebnej tepelnej energie potrebujeme oveľa vyšší elektrický príkon. Avšak realizácia vrtu pre získanie zdroja vody, alebo zemného registra pre uloženie potrubí znásobuje investíciu, ktorá v mnohých prípadoch prekračuje reálnu návratnosť týchto technológií.


Proti tomu je systém čerpadla vzduch – voda takmer bez vedľajších investícií. Vyspelé technológie umožňujú aj napriek spomenutému hendikepu dosahovať pomerne slušné účinnosti, takže sa v priemere dostávame niekde na štvrtinový elektrický príkon voči vygenerovanému tepelnému výkonu. V súčasnosti je systém tepelných čerpadiel vzduch – voda najrozšírenejším.

Značky firiem

Pri riešení požiadaviek investora na tepelné čerpadlá s viacerými renomovanými výrobcami, akými sú napr.:Splitový systém

Splitový systém tepelného čerpadla predstavuje zariadenie pozostávajúce z dvoch častí: z vonkajšej jednotky (celá pracovná časť čerpadla) a vnútornej jednotky osadenej hydrokitom s výmenníkom a ovládacím panelom. Výhodou je, že vodná časť systému je umiestnená v priestoroch stavby(kotolňa, technická miestnosť), takže nemusíme mať obavy z jej zamrznutia a dobrá dostupnosť ovládacej a regulačnej časti s výstupom na sekundárny okruh.


Nevýhodou je nutnosť prepojenia obidvoch jednotiek potrubím – je to vlastne primárny okruh s pracovným médiom.Monoblokový systém

Verzia monoblok predstavuje kompaktné zariadenie, kde je celá technológia umiestnená do jedného skeletu. Hlavnou výhodou je zjednodušenie montáže, primárny okruh je už prepojený a výstupom z čerpadla sú už priamo vodné potrubia – priame pripojenie na vykurovací systém.


V budove máme len ovládací panel. Vodný okruh je však potrebné vybaviť nemrznúcou teplonosnou kvapalinou.