+421 948 432 899

Referencie

Montáž TČ HITACHI Yutaki S - RD KNM
Úspešná montáž MINI VRF Systému Hitachi - Žilina
Splitová jednotka HITACHI Performance - Nemocnica Žilina
Montáž TČ HITACHI Yutaki S - RD Žilina-Bánová
Montáž TČ HITACHI Yutaki S - RD Rudina
Montáž multisplitovej jednotky HITACHI - výrobná hala Čadca
Úspešná montáž Split HITACHI Performance - Krasno Nad Kysucou
Montáž TČ HITACHI Yutaki S - Výrobná hala KNM
Školenie firmy HITACHI v sídle spoločnosti PK Partner SK s.r.o.
RD Povina- Splitova jednotka Hitachi Performance
HITACHI
Tepelné čerpadlo RD Žilina
Byt Žilina
Rodinný dom Turie
Lekáreň Kys. Nové Mesto
Tepelné čerpadlo - rodinný dom.
Administratívna budova
VÚC Žilina
Skalica