+421 948 432 899

Riadené vetraniePre zabezpečenie správnej klímy obytného priestoru je nevyhnutná výmena vzduchu a to hlavne zo zdravotných a hygienických dôvodov. Štandardne to vieme docieliť vetraním – čiže obmenou vzduchu v miestnosti za vzduch z vonkajšieho okolia.


Pri takomto riešení však prichádzame o tepelnú energiu ktorú sme pre priestor vytvorili a zároveň z vonku dostávame do vnútra aj nežiadúce prímesy (alergény, pele, zápachy...) a tiež hluk.


Efektívnou formou je využitie technológie vetracích jednotiek s rekuperáciou tepla. Odchádzajúci vzduch odovzdáva vo výmenníku väčšinu svojej tepelnej energie prichádzajúcemu vzduchu, pričom sa vzájomne nemiešajú, navyše so zabezpečením účinnej filtrácie.

Značky firiem

Pri riešení požiadaviek investora na rekuperáciu vzduchu spolupracujeme s viacerými renomovanými výrobcami, akými sú napr.:
Centrálne jednotky s rekuperáciou

Systémy umožňujúce výmenu vzduchu v obytných priestoroch s použitím centrálnej jednotky a potrubných rozvodov do jednotlivých miestností. Technológia zebezpečuje potrebnú výmenu vzduchu pri zachovaní jeho tepelnej energie (až 90%), v prípade použitia entalpického výmenníka aj prenos vlhkosti z odvádzaného vzduchu.Lokálne jednotky s rekuperáciou

Technológia prispôsobená pre obmenu vzduchu pre jednu miestnosť – bez potrubného rozvodu. Systém sa inštaluje cez obvodovú stenu, prúdenie je zabezpečené ventilátormi obojsmerne cez rekuperačný výmenník.